Cia-Ekberg-3-1Jag heter Cia Ekberg och har över tjugo års erfarenhet av strategisk och operativ marknadskommunikation.

Jag har haft ledande befattningar inom H&M (inköp & reklam), DUKA (projektledare & marknadchef) och KF Fastigheter (kommunikationschef köpcentrum) med ansvar för den kommersiella helheten på befintliga och nya centrum (Bromma Blocks) från tidigt projektskede: varumärke, grafisk design, koncept, namn, skyltprogram, kommersiell miljö, reklam och upphandlingar etc.

Tack vare lång erfarenhet från detaljhandels- och fastighetsbranschen, både från köpar- och konsultsidan, har jag omfattande kunskaper och ett brett nätverk.