Blomma-4Kapacitet hjälper till med att driva projekt, både stora och små, inom koncept- & kommersiell utveckling. Det handlar om att öka sin konkurrenskraft genom att tydliggöra, utveckla och paketera sitt erbjudande med varumärket i fokus. Nyckeln är att få allt att samspela genom konsekvent arbete.

Vi har lätt att se helheten och de insatser som behövs för att nå affärsmålen. Därigenom hjälper vi våra kunder att skapa en kommersiell helhet och en långsiktig kommersiell framgång.

Vi vänder oss främst till fastighets- och köpcentrumbranschen samt detaljhandeln.

Exempel på uppdragsgivare
Agora
Bonnier Fastigheter
Norrman & Son
NREP
Sollentunahem
Steen & Ström
Svenska Handelsfastigheter
Upplands-Brohus