Strategi – för fastighetens
långsiktiga värde

Där människor trivs finns värdet. Genom att förvalta, förstärka, förmedla och utveckla platsens hjärta, attraheras fler att besöka den, stanna längre och vilja etablera sig i dina lokaler.

Vi gör ett på-plats-besök och en utifrån-och-in-spaning där vi värderar och sätter betyg på fem kategorier, alla viktiga för den kommersiella framgången av platsen. Vi analyserar svagheter, möjligheter och åtgärder till förbättringar att strategiskt arbeta med – för att öka platsens dragningskraft, och din konkurrenskraft.

Skalan är 1–5 där 5 är högsta betyg. Med varje betyg följer en beskrivning. Slutleveransen inkluderar även bilder från besöket för att exemplifiera och förtydliga.

Vad vi vill hjälpa dig att uppnå
Ju högre betyg desto attraktivare plats. Och ju mer attraktiv platsen är desto fler människor kommer att vilja vistas där. Fler besökare, fler som vill hyra lokal, ökad försäljning hos hyresgästerna vilket i sin tur ger möjligheten till högre hyror, och ett högre fastighetsvärde.

De fem kategorierna


– uttrycket och känslan av hela platsen
– allmänna ytor och mötesplatser
– möblemang och inredning

– utbudet av verksamheter
– butiker och verksamheternas utseende
– kundbemötande och kommunikation

– platsens skyltning utifrån och in
– butiker och verksamheternas skyltning

– kommunikation på platsen
– extern kommunikation till slutkund

– helheten
– jämförelse med konkurrenter

Ta kontakt med oss


    Rulla till toppen