Så här hjälper vi dig

Vi är specialister med mångårig erfarenhet av detaljhandel, köpcentrum, platsutveckling och varumärken inom kommersiella fastigheter. Vi engagerar oss med glädje i både små och stora företag – och i kortare och mer långsiktiga uppdrag och projekt.

Identitet & koncept

Vi hittar kärnan i ditt varumärke och hjälper dig att förmedla den i budskap och koncept. Vi tar fram varumärkesplattformar och marknadsplaner.

Kommersiell miljö

Vi ser till att miljön lever upp till ditt varumärke, ger förslag och håller i upphandling, projektledning och hjälper till att utveckla platsen. Ute som inne. Från skyltning, möbler, inredning och aktiviteter.

Projektledning och centrumledning

Vi är länken mellan dig som fastighetsägare och dina samarbetspartners, andra fastighetsägare och dina hyresgäster. Vi sköter planering, samordning, kommunikation och marknadsföring, upphandling samt genomförandet till utvärdering och budgetuppföljning.

Rådgivande strategi

Vi analyserar platsen, marknaden och omvärlden och coachar dig mot en tydlig målsättning – för fastigheternas långsiktiga värde.

Vi hjälper dig att lyckas!
Hör av dig så berättar vi mer.

Rulla till toppen